<

Renesansa

(1430-1600.)

U renesansi se prvi put javlja glazbeno jedistvo za glazbu srednjeg vijeka nepoznato do njene pojave . Renesansa svoje glazbene korijene ne vuče iz antičke epohe već predstavlja novitet u glazbi . U njoj se javlja koncepcija harmonijskog skladanja, javlja se orijentiranost prema čovjeku kao mjeri svih stvari, ritmika se usklađuje s čovjekovim dahom . Prevladava preglednost formi i jednostavnost linija, prevladava uravnoteženost racionalnog i osjetilnog.

U 16 .st uspostavlja se ravnoteža između crkvenog i svjetovnog . Znatan pomak događa se u sferi instrumentalne glazbe koja se izvodi na dvorovima za vrijeme dokolice ,jela ili zabave .Posebnost komponiranja za lutnju ,orgulje uVeneciji i Engleskoj na prijelazu 16. i 17.st. dovodi glazbu domodernog orkestra i solističke samostalnosti . Renesansa nastaje pod engleskim utjecajem nakon bitke kod Azincourta 1415. John Dunstable, Guillaume Dufay, Gilles Binchois stvaraju "Glazbu dostojnu slušanja" .

Burgundija, Dijon,Lille, Bruxelles postaju središte umjetnosti a naročito glazbe . S trećom generacijom glazbenika na čelu s Josquinom des Présom započinje prijelaz glazbe na sjever i jug Europe te postaje zaštitnim znakom renesanse . Zapaženi glazbenici su još bili(Taslijani) A.i G. Gabrieli, C. Gesualdo da Venosa, L. Marenzio (Francuzi)C.Janequin, J.Mouton, P.de la Rue, C.Le Jeune….

Na vrh stranice